HUISREGELS

Algemene regels:

 1. 1. Alle aanwijzingen van medewerkers van MAVIS en de SECURITY die verband houden met deze huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
 2. 2. Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen- en drugsbezit.
 3. 3. Gevonden voorwerpen kunnen bij de bedrijfsleiding ingeleverd worden.
 4. 4. Er worden maximaal 200 personen tegelijk toegelaten bij MAVIS.
 5. 5. De aanwezigheid in MAVIS is geheel voor eigen risico.
 6. 6. MAVIS is voorzien van camerabewaking. Deze opnames worden opgeslagen en live uitgekeken vanaf de meldkamer. Bij het betreden van MAVIS gaat u hier stilzwijgend mee akkoord. Op verzoek van politie of justitie zullen deze beelden worden overhandigd.
 7. 7. Tijdens evenementen in MAVIS worden foto’s gemaakt die gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van MAVIS gaat u hier stilzwijgend mee akkoord.
 8. 8. In MAVIS geldt een rookverbod.
 9. 9. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de bedrijfsleiding.

Het is verboden om:

 1. 1. Drugs in u bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 2. 2. Wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 3. 3. Diefstal of vernielingen te plegen.
 4. 4. Goederen te verhandelen of te helen.
 5. 5. Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 6. 6. Discriminerende opmerkingen te maken.
 7. 7. Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 8. 8. Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).
 9. 9. Film- en/of foto-opnamen te maken voor commerciƫle doeleinden, welke niet bekend zijn bij de bedrijfsleiding.

Het is niet toegestaan:

 1. 1. Eigen drank mee naar binnen te nemen, dan wel te nuttigen.
 2. 2. Consumpties uit MAVIS mee naar buiten te nemen het terras af.
 3. 3. Geluidsoverlast te veroorzaken bij het verlaten van MAVIS en in de directe omgeving.
 4. 4. In de directe omgeving van MAVIS afval te laten slingeren.
 5. 5. Met voorwerpen te gooien en/of drank richting artiesten of mengtafels te gooien.
 6. 6. Om (huis)dieren, al dan niet aangelijnd, mee naar binnen te nemen.

De toegang kan u geweigerd worden wanneer u:

 1. 1. Aangeschoten of dronken bent.
 2. 2. De toegang tot MAVIS eerder is ontzegd.
 3. 3. Niet meewerkt aan controles op wapen- en drugsbezit.
 4. 4. Niet in bezit bent van een geldig ID-bewijs.
 5. 5. Het maximum aantal bezoekers bereikt is.

Bij het plegen van misdrijven:

 1. 1. Wordt u aangehouden en worden relevante voorwerpen in beslag genomen.
 2. 2. Wordt u direct overgedragen aan de politie.
 3. 3. Wordt aangifte gedaan en/of een klacht ingediend.

Bij niet naleven van onze huisregels:

 1. 1. Wordt u uit MAVIS verwijderd en zal u (eventueel) de verdere toegang tot MAVIS ontzegd worden.
 2. 2. Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.
 3. 3. Bij ontstane schade wordt deze verhaald op de veroorzaker.